Znaczenie przygotowania fizycznego zwiększa się po 12. roku życia (dziewczęta) i 14. roku życia (chłopcy). Po 16. roku życia staje się drugim co do ważności (po przygotowaniu mentalnym) czynnikiem wpływającym na wynik w tenisie.