Dopiero po 16. roku życia przygotowanie mentalne staje się najważniejszym komponentem wpływającym na wynik w rozwoju tenisisty.