Podsumowanie całego tenisowego roku 2023 Janka oraz nasze wstępne plany oraz cele na przyszły rok.