Specjaliści uczulają rodziców: nagrody (w tym również pochwały) w dłuższej perspektywie dają efekt odwrotny od zamierzonego – nie motywują ani…