Luz, który mają w sobie Hiszpanie, jest wspaniałą cechą. Gdy się przyjedzie do Hiszpanii, ten luz zawsze się udziela. Obcowanie z nimi uczy większej radości z małych rzeczy i przyjemności życia.